Reference

Imamo bogate izkušnje s področja predajanja strokovnega znanja in vpeljave sistemov, tako na individualni ravni pri vodstvenem osebju, kot celotnemu osebju določenega podjetja. V številnih podjetjih smo izvedli svetovanja in vpeljavo glede spremembe organizacijske strukture zaposlenih v podjetju in reorganizacije sistema procesa proizvodnje na podlagi predhodne podrobne analize obstoječega stanja in možnih izboljšav. Do sedaj smo izvedli več kot sto projektov procesnih izboljšav z v MSP.