Predstavitev

Podjetje združuje različna znanja z dolgoletnimi izkušnjami na področju dejavnosti, ki jih ponuja. Glavno vodilo podjetja so kvaliteta, izpolnjevanje dogovorov in zadovoljstvo naročnikov. Dejavnosti podjetja so usmerjene v celotno izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naročnikov, saj se le tako lahko naročnik osredotoči na svojo osnovno dejavnost.

Storitve

#
Svetovanje / Vzdrževanje / Izobraževanje

Svetovanje / Vzdrževanje / Izobraževanje

Podjetjem in organizacijam nudimo organizacijske, tehnične in tehnološke rešitve. S pravilnim pristopom približamo in razjasnimo timu odnos med teorijo in prakso, ter pravilen pristop k projektom za zadovoljitev zahtevane kakovosti in vodenja. Svetujemo, vzdržujemo in pripravljamo organizacije in podjetja za pridobitev in vzdrževanje certifikatov po standardih ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, itd.

#
Reorganizacije in procesne izboljšave

Reorganizacije in procesne izboljšave

Nudimo reorganizacije in izvedbo procesnih izboljšav podjetjem in organizacijam. Strmi se k izboljšanju učinkovitosti upravljanja, izboljšanje poslovnih procesov, izboljševanja delovanja celotnega podjetja ali organizacije v smislu pretoka informacij, pristojnosti in odgovornosti, nalog in kompetenc, zdravih medsebojnih odnosov, itd.

Kakovost in dokumentacija varjenja

#
Priprava podjetij za pridobitev certifikatov SIST EN ISO 3834 in SIST EN 1090-1

Priprava podjetij za pridobitev certifikatov SIST EN ISO 3834 in SIST EN 1090-1

Na področju izdelave jeklenih in aluminijastih konstrukcij morajo imeti proizvajalci certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno z zahtevami Zakona o gradbenih proizvodih. Po pridobitvi certifikata SIST EN 1090-1 proizvajalec sam izdaja Izjavo o lastnostih in CE oznako za proizvod ter s tem izkazuje skladnost proizvoda.

V ta namen nudimo celotno podporo pri pripravi podjetja za pridobitev certifikatov in nudimo nadaljnjo podporo za ohranjanje sistema notranje kontrole. Pri tem uredimo komplet dokumentacijskih del in pripravimo vzvode za notranjo kontrolo proizvodnje ter v nadaljevanju sprotno urejamo vse elemente, ki so potrebni za nadaljnje preglede.

#
Izdelava varilne dokumentacije

Izdelava varilne dokumentacije

Na osnovi zahtev projekta izdelamo kompletno tehnično varilno dokumentacijo, ki jo pripravimo za oddajo in za elektronsko arhiviranje.

Nadzori

#
Jeklene konstrukcije

Jeklene konstrukcije

Pregled skladnosti izdelave in montaže jeklenih konstrukcij z zahtevami projektne dokumentacije izvajamo skladno z veljavnimi predpisi.

#
Varilska dela

Varilska dela

V skladu z zahtevami varilno-tehnične dokumentacije, veljavnih standardov in predpisov izvajamo nadzor in koordinacijo vseh varilskih del. Naše osebje nadzora za varilska dela je pooblaščeno po EN ISO 14731.

#
Celovit inšpekcijski pregled varilskih podjetij

Celovit inšpekcijski pregled varilskih podjetij

Z namenom, da bi bile odločitve naročnikov za sodelovanje s posameznimi partnerji na področju varjenja dobre, izvajamo ocene podjetij glede zmožnosti zagotavljanja predpisane kvalitete dobavljanja izdelkov. Pri oceni izpostavljamo prednosti in pomanjkljivosti podjetja ter predlagamo, kaj je potrebno izboljšati, da bo v primeru sodelovanja ocenjeno podjetje naročniku zagotavljalo zahtevano kvaliteto izdelkov.

#
Zaščitni premazi

Zaščitni premazi

Izvajamo nadzor kvalitete zaščitnih premazov oziroma protikorozijske zaščite na jeklenih konstrukcijah po zahtevanih predpisih in podamo strokovno poročilo o izvedbi.